Architekt

Využite nami ponúkané služby vizualizácie alebo služby architekta

Štandardná vizualizácia

Vizualizácia slúži ako jednoduchá predstava klienta s našimi lícovými tehlami. Je spracovaná do 3 pracovných dní a spoplatnená sumou 30,- Eur. Pri zakúpení materiálu Vám celú sumu 30,- Eur uhradenú za túto štandardnú vizualizáciu vratime - resp. odčítame od ceny materiálu. Vizualizáciu realizuje: p. Jankulár Emil, tel.: 0918 788 114

Fotka pred realizáciou

Štandardná vizualizácia

Hotová realizácia

Fotka pred realizáciou

Štandardná vizualizácia

Hotová realizácia

Fotka pred realizáciou

Štandardná vizualizácia

Hotová realizácia

Fotka pred realizáciou

Štandardná vizualizácia


Profesionálna vizualizácia

Vizualizácia je na vyžšej úrovni typu 2D, 3D a vyhotoví ju priamo architekt presne podľa technickej dokumentácie. Je spoplatnená sumou od 300.- Euro v závislosti od požiadaviek klienta. Suma bude zohľadnená pri kúpe materiálu formou zľavy. Vizualizáciu realizuje Ing. arch. Peter Džermanski, www.instylestudio.sk, tel.: 0905 795 373, e-mail: info@instylestudio.sk

Skutočná relaizácia projetu

Skutočná relaizácia projetu

Počítačová vizualizácia podľa projetu

Skutočná relaizácia projetu

Počítačová vizualizácia podľa projetu

Počítačová vizualizácia podľa projetu

Skutočná relaizácia projetu

Počítačová vizualizácia podľa projetu

Skutočná relaizácia projetu

Počítačová vizualizácia podľa projetu